null
nullnull

Kontakt

034 36 30 36

063 489 018

063 489 018

063 489 018

office@spakic.com

Nikole Pašića 3, Kragujevac

Ohrid

Makedonija - 19.04.2024.

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Informacije

Makedonija
19.04.2024.

Ukupno noćenja

1

Ukupno dana

3
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
OHRID 
biser balkanski 
Datum 19.04.-21.04.2024. 
1 noćenje – 3 dana 

CENA ARANZMANA 69 E 

ARANŽMAN OBUHVATA: 
- Autobuski prevoz autobusima turističke klase, jedno noćenje sa doručkom u  hotelu 3*u Ohridu-klasično posluživanje 
- Smeštaj u 1/2 , 1/3 sobama,svaka soba kupatilo 
- Razgledanje Ohrida  
- Usluge pratioca grupe 
- Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE OBUHVATA : 
- Međunarodno zdravstveno osiguranje 
- Fakultativni izlet Sveti Naum – 15 eur 
- Individualne troškove 
- Ohridsko jezero - krstarenje10 e 
- Minimalan broj za fakultativne izlete 20 prijavljenih putnika 

FAKULTATIVNIIZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne  promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih  izleta je 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni  prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane,  više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova  rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKAU SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA  PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA AGENCIJA  ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM  AGENCIJOMA GENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTUAGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE  INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA